Belichting <<   |  Techniek  |   >> Camera Obscura

..wat maakt het uit?

Het maakt uit of je in RAW fotografeert, of alleen de jpg bestanden gebruikt.

Ik schiet altijd in RAW en ga voor de hoogst mogelijke kwaliteit, en is de kans groot dat je in RAW fotografeert.

Uit een enquête onder onze lezers bleek dat de meeste van onze lezers in RAW fotograferen.
Net als DxO, meet CameraStuffReview de lensprestaties op basis van RAW bestanden waar geen bewerkingen op zijn uitgevoerd (verscherping, ruisonderdrukking, lenscorrecties).
Zo voorkom je dat de lensprestaties worden beïnvloed door de instellingen die een tester heeft gekozen voor verscherping of ruisonderdrukking. 

CameraStuffReview gebruikt Imatest voor het meten van de beeldkwaliteit, in plaats van DxO Analyser, waardoor de meetresultaten van CameraStuffReview en DxO mark niet rechtstreeks met elkaar te vergelijken zijn. De trends van de afzonderlijke lenseigenschappen op DxOmark en de RAW scores van CameraStuffReview komen in grote lijnen overeen. In de weging van de verschillende lenseigenschappen om een eindscore te berekenen, zijn er wel verschillen tussen Dxo en CameraStuffReview. Onze eindscores zijn gebaseerd op een complexe berekening waarbij vele factoren die fotografen belangrijk vinden, zoals scherpte in de hoeken versus het centrum, de prestaties bij volle opening en bij het optimale diafragma, etc. zodanig zijn gewogen, dat de scores overeenkomen met de visuele beoordelingen die